Agenția Națională a Arhivelor – în proces de stabilire a relațiilor cu Arhivele Naționale ale Franței

97
avizeavize

Directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Igor Cașu, a avut o întrevedere cu dl Bruno Ricard, directorul Arhivelor Naționale ale Franței. Întrunirea a avut loc la data de 28 noiembrie 2022, în contextul unei vizite efectuate de dl Cașu la Paris, Franța. Pe parcursul discuțiilor au fost abordate mai multe subiecte, printre care unul de importanță majoră ce se referă la legislația arhivistică franceză adoptată în anul 2008 și modalitățile prin care Republica Moldova poate prelua din experiența franceză în particular, și din cea europeană, în general. Directorul Arhivelor Naționale ale Franței a explicat în detalii care au fost etapele elaborării legislației arhivistice, a făcut referire la actorii implicați în definitivarea acesteia și provocările cu care s-au ciocnit de la începutul proiectului, ce datează din anul 1992.

În această ordine de idei, dl Bruno Ricard și-a exprimat susținerea pentru reformarea sistemului arhivistic al Republicii Moldova prin adoptarea unei noi legislații în domeniu, dar și prin identificarea spațiului suplimentar pentru depozitele de arhivă, fapt care ar permite preluare unui număr mai mare de documente din perioada sovietică și asigurarea accesului la acestea pentru cercetătorii din Republica Moldova și de peste hotarele țării. Totodată, Arhivele Naționale ale Franței s-au arătat dispuse să ofere asistență metodologică arhivelor din Republica Moldova și să invite arhiviștii moldoveni în cadrul seminarelor de instruire organizate în Franța, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Franței (doamna Françoise Lemaire fiind responsabilă pentru relațiile internaționale în cadrul Arhivelor Naționale ale Franței).

La finalul întrunirii, dl Ricard a donat bibliotecii Agenției Naționale a Arhivelor două albume publicate de Arhivele Naționale ale Franței, care se referă la istoria Europei și Franței în perioada lui Napoleon și în perioada Primului Război Mondial.

Igor Cașu s-a întâlnit cu omologul său francez în cadrul vizitei efectuate la Paris, unde a ținut un curs postuniveristar la Școala pentru Studii Avansate în Științe Sociale (EHESS), despre represiunile și foametea din Moldova sovietică așa cum au fost reflectate acestea în documentele de arhivă din perioada respectivă. Gazdele dlui Cașu au fost renumiții istorici francezi, specializați în istoria sovietică, Juliette Cadiot și Alain Blum.