Agenția Națională a Arhivelor – participantă la cea de-a 16-a reuniune a Consiliului Consultativ al conducătorilor arhivelor de stat a Comunității Statelor Independente (videoconferință)

69
avizeavize

La 10 decembrie 2020, directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Elena Frumosu, a participat la cea de-a 16-a reuniune a Consiliului Consultativ al conducătorilor serviciilor de stat de arhivă a statelor membre a Comunității Statelor Independente (CSI). Reuniunea a fost organizată de Agenția Arhivelor a Serviciului de Înregistrare de Stat din subordinea Guvernului Republicii Kîrgîze.

Ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință, cu participarea reprezentanților din Azerbaidjan, Armenia, Republica Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Federația Rusă, Tadjikistan și Comitetul Executiv al CSI. Totodată, Republica Uzbekistan a participat la întrunire în calitate de observator.

Ședința a fost deschisă și prezidată de președintele Consiliului Consultativ, Alybaeva M.A, șeful Agenției Arhivelor a Serviciului de Înregistrare de Stat din subordinea Guvernului Republicii Kîrgîze.

În debutul evenimentului, participanții au făcut un schimb de opinii privind măsurile luate de statele membre CSI în domeniul arhivelor, menite să minimizeze consecințele negative cauzate de pandemia COVID-19; au fost prezentate rezultatele activității serviciilor de arhivă pentru anul 2020 și au fost anunțate planurile de lucru pentru 2021.

La fel, s-a discutat Planul de acțiuni în privința realizării primei etape (2021-2025) a Strategiei de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente până în anul 2030 și Planul evenimentelor dedicate celei de-a 30-a aniversări a Comunității Statelor Independente.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului Consultativ au aprobat aderarea Republicii Uzbekistan la Consiliul Consultativ al conducătorilor serviciilor de stat de arhivă a statelor membre CSI, cu statut de membru cu drepturi depline al Consiliului.

La final, prin decizie unanimă, directorul Departamentului de gestionare a arhivelor și lucrărilor de secretariat al Ministerului Justiției al Republicii Belarus, V.I.Kurash, a fost ales președinte al Consiliului Consultativ pentru perioada următoare.

Serviciul comunicare și relații internaționale, 022729793