Catalogul victimelor regimului sovietic

2117
avizeavize

Agenția Națională a Arhivelor oferă versiunea online (format pdf.), cu sistem de căutare, a „Cărții Memoriei”. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Chișinău, Editura Știința, 1999-2005, în patru volume, coordonată de doamna Elena Postică, doctor în istorie.

Volumele prezintă listele a cca. 80 mii persoane din RASSM și RSSM, victime ale regimului comunist din stânga Nistrului din perioada interbelică și din teritoriile  basarabene, de după 1940, și, respectiv, 1944. Majoritatea lor sunt victime ale deportărilor în masă din 1941, 1949 și 1951, dar și numele liderilor Basarabiei interbelice, inclusiv ale membrilor Sfatului Țării condamnați de sovietici, ale membrilor organizațiilor antisovietice din anii 1944-1953.

Listele includ și nume ale celor care au fost represați de regimul sovietic și în perioada anilor 1953-1989 (pentru detalii asupra categoriilor de represați politic, a se vedea introducerea la volumul 1).

Volumele au fost elaborate de o echipă a Muzeului de Istorie Națională a Moldovei de la Chișinău, cu sprijinul Fundației Soros-Moldova, fiind consultate în acest sens fonduri arhivistice ale Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, a Ministerului de Interne, a Arhivei Naționale a Republicii Moldova (ANRM), astăzi Direcția Generală a Arhivei Naționale din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, a Procuraturii Generale și a Curții Supreme de Justiție a Republici Moldova, precum și informații oferite de autoritățile locale, de nivel raional sau sătesc.

Fiecare volum conține liste pe raion și localități. Este important de precizat că volumele nu conțin date complete și de aceea e nevoie de a continua efortul început acum mai mult de două decenii de echipa doamnei Postică, căreia îi mulțumim și pe această cale pentru permisiunea de a plasa volumele integral pe site-ul Agenției Naționale a Arhivelor pentru a fi consultate de toți cei interesați, oriunde s-ar afla, dar care sunt cu gândul la locurile unde s-au născut și unde au crescut, și care, nu în ultimul rând, nu-și uită rădăcinile.

Volume elaborate în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei