Depozite speciale de stat

Nr. d/o Depozitul special de stat AdresaTelefon de contact
1.Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Secţia managementul documentelor şi arhivă diplomatică de stat. mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012 022578304
2.Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul gestiune arhivă al Direcţiei servicii publice şi guvernamentale a Serviciului tehnologii informaţionale mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 75, MD – 2012 022255234
3.Ministerul Apărării al Republicii Moldova Arhiva Armatei Naţionale, subordonată Marelui Stat Major al Armatei Naţionale a Republicii Moldovamun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84, MD – 2021022252188
4.Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldovamun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 166, MD – 2004022239423
5.Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova Fondul Naţional de Date Geospaţialemun. Chişinău, str. S. Lazo, 48, MD – 2005 022881266
6.Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Fondul de Stat de Informaţii privind SubsolulMD – 2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, MD – 2005, 022750636
7.Serviciul Hidrometeorologic de Stat Fondul Naţional de Date HidrometeorologiceMD – 2072, mun. Chişinău, str. Grenoble,134 022773630
8.Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Secţia Patrimoniu mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 121 A, MD – 2012 022238282
9.Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Serviciul „ Carte Rară” (blocul II) mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 78/A, MD – 2012 022242535
10.Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova Arhiva Ştiinţifică Centralămun. Chişinău, str. Academiei, 3 (în cadrul Institutului de Chimie al AŞM)022739975