Ședința Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor din 28.11.2019

89
Sedinta
avizeavize

La 28 noiembrie curent, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor, unde au fost discutate rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ANA în perioada octombrie-noiembrie 2019.

Conform ordinii de zi, au fost examinate 3 subiecte:

1. Activitatea Serviciului de arhivă Străşeni cu instituţiile – surse de completare din raion pentru perioada 2015 – 2018 şi 10 luni ale anului 2019.

Raportor: Nadejda Barabaş, inspector principal al Direcției monitorizare și control al arhivelor departamentale;

Coraportor: Evelina Jalbă, șef al Serviciul raional de arhivă Străşeni.

2. Asigurarea integrităţii fizice a documentelor de arhivă şi realizarea indicilor planificaţi pentru perioada 2014 – 2018 şi 11 luni ale anului 2019, în Serviciul raional de arhivă Ştefan-Vodă.

Raportor: Lilia Macovei, șef adjunct al  Direcției dezvoltare  și evidență a fondului arhivistic;

Coraportor: Lidia Matveev, șef al Serviciul raional de arhivă Ştefan-Vodă.

3. Asigurarea integrităţii fizice a documentelor păstrate şi realizarea obiectivelor planificate, pentru perioada 2015 – 2018 şi 10 luni ale anului 2019, în Serviciul raional de arhivă Rîşcani.

Raportor: Grigore Codreanu, inspector principal al  Direcției dezvoltare  și evidență a fondului arhivistic;

Coraportor: Galina Strateciuc, șef al Serviciului raional de arhivă Rîşcani.

Decizia Consiliului și Nota informativă cu rezultatele, recomandările înaintate se expediază în adresa  autorităților publice locale vizate.