1991

B00752 Acord dintre Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Semnat la Chişinău la 30.09.1991
În vigoare din 30.09.1991
Vezi textul Acordului
*Își încetează valabilitatea prin HG 397/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014