Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția relații cu publicul și prestări servicii din cadrul Direcției generale Arhiva Națională.

99
avizeavize

24.01.2020

Nr.

Numele, Prenumele

Nota finală finală la concurs

Comentarii

Specialist principal – 2 unități

1.

Ciobanu Tudor

9,39

Învingător al concursului

2.

Moroi Natalia

8,46

Învingător al concursului

3.

Russu Zinovia

7,25