Direcția management instituțional

Direcţia management instituțional are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei Naționale a Arhivelor prin:

– menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Agenţiei;

– asigurarea juridică a activităţii autorităţii;

– promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane;

– asigurarea comunicării eficiente a Agenţiei cu publicul larg, cu mijloacele de informare în masă şi cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniul arhivisticii;

– asigurarea suportului logistic necesar realizării activităţilor Agenţiei.