Direcţia activităţi ştiinţifice şi de cercetare

Direcţia activităţi ştiinţifice este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental.
Direcţia activităţi ştiinţifice are în competența sa următoarele sarcini de bază:
– organizarea activităţii de depistare, valorificare şi publicare a documentelor arhivei în scopuri ştiinţifice, social-culturale, didactice, etc.;
– organizarea activităţii de pregătire pentru publicare a culegerilor de documente;
– organizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul arhivisticii, arheografiei, sursologiei, ştiinţelor istorice auxiliare, etc.;
– promovarea valorilor documentare aflate la depozitare în Direcţia generală a Fondului arhivistic guvernamental, prin intermediul expoziţiilor de documente, emisiuni tv, radio etc.