Direcția conservare a documentelor fondului arhivistic

Direcţia conservare a documentelor este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental.
Direcţia are în competența sa următoarele sarcini de bază:
– organizarea şi asigurarea păstrării documentelor Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova în depozitele de arhivă, care fac parte din componenţa direcției;
– organizarea evidenţei şi păstrării fondului de asigurare şi fondului utilizării documentelor deosebit de valoroase din cadrul Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental;
– determinarea direcţiilor principale în domeniul asigurării păstrării documentelor Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova în cadrul Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental;
– stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare a sistemului de aparat ştiinţific-informativ la documentele care se păstrează în cadrul Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental, precum şi perfecţionarea sistemului informativ-ştiinţific al documentelor;
– organizarea şi ţinerea evidenţei documentelor Fondului Arhivistic de Stat care se păstrează în cadrul Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental.