Direcția relații cu publicul și prestări servicii

Direcția relații cu publicul este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental.
Direcţia are în competența sa următoarele sarcini de bază:
– organizarea activităţii de depistare, valorificare şi cercetare a documentelor Direcției generale a Fondului arhivistic guvernamental în scopuri social-culturale, didactice, etc;
– organizarea procesului de informare a persoanelor fizice şi juridice cu referire la documentele fondurilor arhivistice ale Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental;
– organizarea activităţii de valorificare pentru asigurarea drepturilor legale ale cetăţenilor, privind accesul la informaţie.