Direcția restaurare și digitalizare a documentelor fondului arhivistic

Direcția restaurare și digitalizare a documentelor fondului arhivistic este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale Arhiva Naţională.
Direcţia are în competența sa următoarele sarcini de bază:
– organizarea activităților de restaurare, copertare și digitalizare a documentelor;
– asigurarea păstrării condițiilor optime și regimului chimico-biologic și sanitar- igienic de păstrare a documentelor supuse restaurării