Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția relații cu publicul și prestări servicii

42
avizeavize

21.01.2020

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția relații cu publicul și prestări servicii din cadrul Direcției generale Arhiva Națională – 2 unități.

Nr. Numele, Prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă
1 Ciobanu Tudor 9,00
2 Moroi Natalia 8,85
3 Russu Zinovia 6,86

 

NOTĂ:

Interviul va avea loc la sediul Agenției Naționale a Arhivelor (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67/B) la 24 ianuarie 2020, ora 0900, bir. 3.