Simpozionul Științific Internațional „VALORI BIBLIOFILE” 2020, ediția a XXIX-a, cu genericul: „Mănăstirile basarabene – Centre de spiritualitate culturală”

166
avizeavize

Luni, 15 iunie 2020, dna Elena Frumosu, directorul Agenției Naționale a Arhivelor și dl Tudor Ciobanu,cercetător științific, specialist principal al Direcției relații cu publicul și prestări servicii din cadrul Direcției generale Arhiva Națională, au participat la Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile” 2020, ediția a XXIX-a, cu genericul: „Mănăstirile basarabene – Centre de spiritualitate culturală”.

Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republucii Moldova, Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex- libris „Paul Mihail” din Moldova.

În cadrul simpozionului au fost abordate subiecte referitoare la rolul și contribuția pe care au avut-o mănăstirile basarabene în păstrarea și promovarea identității naționale și a valorilor bibliofile de-a lungul secolelor.

În contextul ariilor tematice ale simpozionului din acest an, colegii de la Agenția Națională a Arhivelor au prezentat  comunicarea „Aspecte din istoria fondului arhivistic Mănăstirii Noul Neamț”.

Dna director, Elena Frumosu a menționat că „identificarea informațiilor originale din acest fond, a datelor autentice despre experiența umană reflectată în sursele fondului și contextul istoric în care a fost dobândită rămâne unul dintre obiectivele principale ale Agenției Naționale a Arhivelor, constituind o preocupare prioritară a cercetărilor arhivistice actuale”. De asemenea, au fost evidențiate și principalele lacune care împiedică valorificarea plenară a documentelor fondului nr. 2119.

Dl Tudor Ciobanu, la rândul său s-a referit la unele documente inedite de evidență ale Mănăstirii Noul Neamț despre sursele de completare a bibliotecii acestei instituții monahale, prezentând inventarele colecției de carte din anii 1884, 1887, 1892, 1929, 1937 și 1958.

Printre invitați la lucrările simpozionului s-au numărat Acad. Andrei Eșanu; dr. Valentina Eșanu, Institutul de Istorie, MECC; Dr. hab. Igor Cereteu, Institutul de Istorie, MECC; Pr., dr. Octavian Moșin; Alexandra Cojuhari, Universitatea de Stat din Moldova; Dr. Maxim Melinti, preot s. Ghidighici, mun. Chișinău; Maria Poștarenco, Biblioteca Științifi că (Institut) „Andrei Lupan”, AȘM; Dr. Ion Valer Xenofontov, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; Veronica Cosovan, Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Simpozionul Științific Internațional
„VALORI BIBLIOFILE” 2020, ediția a XXIX-a, cu genericul: „MĂNĂSTIRILE BASARABENE – CENTRE DE SPIRITUALITATE CULTURALĂ ”
Sursa: https://idsi.md/tv

Evenimentul a fost filmat și transmis online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

Serviciul comunicare și relații internaționale, 022729793