Recepționarea solicitărilor și eliberarea certificatelor de arhivă în perioada Stării de urgență

83
avizeavize

27.03.2020

În contextul măsurilor întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 în țară, Agenția Națională a Arhivelor a emis Ordinul nr. 19 din 25 martie 2020 cu privire la recepționarea solicitărilor și eliberarea certificatelor de arhivă în perioada Stării de urgență, 17 martie – 15 mai 2020. Astfel în conformitate cu punctul 1 din Ordin „în perioada Stării de urgență nu se admite recepționarea solicitărilor și eliberarea certificatelor de arhivă în mod direct prin contact fizic cu solicitantul”.

În acest interval de timp, persoanele fizice și juridice pot adresa cereri prin intermediul serviciilor Poștei Moldovei și a poștei electronice în cazurile în care această modalitate este posibilă.

Totodată, vă informăm că potrivit Dispoziției nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, zilele 30 martie-03 aprilie sunt declarate zile de odihnă, cu recuperarea acestora în modul stabilit de Guvern, după ridicarea Stării de urgență.

Informații detaliate cu privire la modificările efectuate în programul serviciilor prestate de Agenția Națională a Arhivelor vor fi accesibile pe site-ul instituției www.arhiva.gov.md sau la numerele de telefon: 022735827/022721057.

Serviciul comunicare și relații internaționale, 022729793