Seminarul internațional de perfecționare profesională ,,Arhivele în epoca digitală: probleme și perspective”

avizeavize

În perioada 05-08 noiembrie 2019, directorul adjunct al Agenției Naționale a Arhivelor, dl Alexandru Cerbu a participat la seminarul internațional de perfecționare profesională ,,Arhivele în epoca digitală: probleme și perspective”, organizat de Institutul VNIIDAD (Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела), în or. Moscova, Federația Rusă .

La seminar au fost discutate probleme de actualitate  arhivistică:

– digitizarea documentelor de arhivă (metodologia, aparate de digitizare, procesul, suporturi de stocare a informației etc.);

– politica de stat în domeniul managementului documentelor;

– reglementări normative cu privire la evidența, preluarea, conservarea și valorificarea documentelor electronice;

– impactul noilor tehnologii informaționale asupra activității arhivelor;

– standarde naționale și internaționale în domeniul arhivisticii;

– parametrii tehnici ai formatelor contemporane pentru preluarea și păstrarea documentelor electronice;

– tipurile dispozitivelor pentru păstrarea și folosirea documentelor electronice.

Experții de la VNIIDAD au prezentat procesul implementării standardelor internaționale în arhivistică (International Standard Archival Authority Record) stabilite de Consiliul Internațional al Arhivelor.

În acest context, au fost prezentate și analizate comunicări referitoare la resursele informaționale în arhivistică, cataloage centralizate ale fondurilor arhivistice, procesul de introducere a metadatelor documentelor electronice și digitizate, instrumente electronice de regăsire a informației arhivistice, cât și problemele întreținerii tehnice a documentelor electronice.

Programul seminarului a inclus, la fel și, participarea activă în cadrul discuțiilor la cea de-a XXVI-a Conferință internațională științifico-practică „Documentele în societatea informațională: păstrarea și arhivarea în contextul transformării digitale”.