Seminarul: „Sistematizarea, evidența și păstrarea documentelor în arhivele departamentale”

157
avizeavize

Vineri, 29 noiembrie, Agenția Națională a Arhivelor, cu sprijinul Institutului de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale a desfășurat seminarul: „Sistematizarea, evidența și păstrarea documentelor în arhivele departamentale”.

Seminarul a avut loc în sala de studiu a ANA, unde au participat responsabilii arhivelor departamentale din 19 instituții de învățământ – surse de completare ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Scopul întrunirii a fost dezvoltarea competențelor profesionale și schimbul de experiență în organizarea lucrărilor de secretariat și arhivare în instituțiile de învățământ mediu de specialitate și licee. 

Directorul adjunct ANA, dl Alexandru Cerbu a menționat că Agenția Națională a Arhivelor inițiază organizarea activităților de instruire și formare în domeniu în incinta ANA, apreciind înalt implicarea activă a specialiștilor arhiviști în organizarea seminarului.

Seminarul a fost organizat de dna Ceban Olga, specialist principal al Direcției completare a arhivelor departamentale, din cadrul Direcției generale Arhiva Națională.

Principalele subiecte discutate au vizat cadrul legal  cu privire la lucrările de secretariat și arhivarea documentelor, asigurarea păstrării lor, precum și principiile generale de sistematizare, evidență și conservare a documentelor în arhivele departamentale.

În cadrul seminarului participanții au avut posibilitatea să exerseze în  elaborarea  unui nomenclator al dosarelor, inventar al documentelor cu termen permanent de păstrare, inventar al documentelor cu termen lung de păstrare, cât și să întocmească un proces-verbal de eliminare a documentelor, termenul de păstrare al căror a expirat.