Expoziția de documente „PAȘII ȘI FĂURITORII MARII UNIRI”

775
avizeavize

Actul de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia a fost un sfârșit logic al acțiunilor întreprinse de către români pentru reîntregirea neamului și a plaiului, întreprinse pe parcursul mai multor decenii. 

Prin acțiunile sale pașoptiștii, votanții dublei alegeri al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cei care au proclamat Independența României, dar și cei ce au luptat la Plevna, Mărăști și Mărășești au apropiat momentul culminant al neamului românesc – Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.  

Chiar dacă a fost convocată de către Marele Sfat Național Român, prin Consiliul Național Român Central de la Arad CNRC, aceasta de fapt a reprezentat o manifestare a întregii națiuni române.

Procesul inițiat de către Sfatul Țării al Basarabiei, a fost primul pas spre atingerea dezideratului politic ce era țintit și reprezenta scopul principal atât al românilor de rând, cât și a clasei politice.

În expoziția pe care o prezentăm, s-a încercat a scoate în evidență câteva crâmpeie reflectate prin documente și materiale cu referire atât la participanții nemijlociți la acest eveniment notoriu și consfințit, cât și la starea ce domina în societate la acel moment, reflectată prin editorialele și informațiile publicate de către ziarul Sfatul Țării, publicația principalei instituții reprezentative a Basarabiei cu același nume.

Basarabia fiind inițiatoarea Unirii, participând la desăvârșirea acesteia prin prezența reprezentanților săi la reîntoarcerea celorlalte provincii în mersul firesc al dezvoltării – cel românesc se va ralia și se va alinia întregului spirit românesc

Pornind de la Chemarea pentru înrolarea în detașamentele de voluntari pentru a ajuta frații din Ardeal, trecând prin reflectarea unirii Bucovinei cu România și reflectând asupra doleanțelor privind unirea necondiționată a Basarabiei, toate acestea, sunt momentele prin care trecea, și pe care le trăia întreaga societate basarabeană.

Acestea sunt doar unele crâmpeie a avalanșei istorice prin care trecea la acel moment spațiul pruto-nistrean unindu-se în fluxul comun românesc personalizat și subliniat prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.

1883. Extras din cartea metricală a parohiei Cobasna, județul Soroca, cu referire la națetrea lui Pantelimon Halippa. ANA DGAN, F. 211, inv. 6, d. 198, f. 115 v.-116
1883. Extras din cartea metricală a parohiei Cobasna, județul Soroca, cu referire la națetrea lui Pantelimon Halippa. ANA DGAN, F. 211, inv. 6, d. 198, f. 115 v.-116
1876. Extras din cartea metricală a parohiei Rezeni, județul Chișinău, cu referire la nașterea lui Ioan Pelivan.ANA DGAN, F. 211, inv. 6, d. 629, f. 378 v.-379
1876. Extras din cartea metricală a parohiei Rezeni, județul Chișinău, cu referire la nașterea lui Ioan Pelivan. ANA DGAN, F. 211, inv. 6, d. 629, f. 378 v.-379

1892. Extras din cartea metricală a parohiei Cotiujenii de Sus, județul Soroca, cu referire la nașterea lui Grigorii Cazacliu (Cazacliev) ANA DGAN, F. 211, inv. 6, d. 268, f. 51v.-52
1892. Extras din cartea metricală a parohiei Cotiujenii de Sus, județul Soroca, cu referire la nașterea lui Grigorii Cazacliu (Cazacliev) ANA DGAN, F. 211, inv. 6, d. 268, f. 51v.-52

13(26) noiembrie 1918. Telegrama prin care s-a anunțat sosirea delegației basarabene, compusă din Pan. Halippa, I. Pelivan, I. Buzdugan și Gr. Cazacliu la Cernăuți în data de 11 noiembrie 1918

13(26) noiembrie 1918. Telegrama prin care s-a anunțat sosirea delegației basarabene, compusă din Pan. Halippa, I. Pelivan, I. Buzdugan și Gr. Cazacliu la Cernăuți în data de 11 noiembrie 1918

17(30) noiembrie 1918. Cum s-a făcut Unirea Bucovinei. Material publicat în ziarul Sfatul Țării din data de 17(30) noiembrie 1918. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 17(30) noiembrie 1918
17(30) noiembrie 1918. Cum s-a făcut Unirea Bucovinei. Material publicat în ziarul Sfatul Țării din data de 17(30) noiembrie 1918. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 17(30) noiembrie 1918
29 noiembrie/ 11 decembrie 1918. Glasul poporului basarabean pentru Unirea necondiționată. Material publicat în ziarul Sfatul Țării din 29 noiembrie/ 11 decembrie 1918. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 26 noiembrie/ 9 decembrie 1918
29 noiembrie/ 11 decembrie 1918. Glasul poporului basarabean pentru Unirea necondiționată. Material publicat în ziarul Sfatul Țării din 29 noiembrie/ 11 decembrie 1918. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 26 noiembrie/ 9 decembrie 1918
31 noiembrie/13 decembrie 1918. Înaltul Decret Regal de dizolvare a Sfatului Țării. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 31 noiembrie/13 decembrie 1918
31 noiembrie/13 decembrie 1918. Înaltul Decret Regal de dizolvare a Sfatului Țării. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 31 noiembrie/13 decembrie 1918
9 (22) decembrie 1918. Impresiile lui Gr. Cazacliu privind vizita sa împreună cu delegația basarabeană la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, publicate în ziarul Sfatul Țării. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 9 (22) decembrie 1918
9 (22) decembrie 1918. Impresiile lui Gr. Cazacliu privind vizita sa împreună cu delegația basarabeană la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, publicate în ziarul Sfatul Țării. ANA DGAN, Biblioteca științifică, ziarul Sfatul Țării din 9 (22) decembrie 1918
1926. Cererea lui Gr. Cazacliu către Directorul poliției pentru înscriere la Biroul populației. ANA DGAN, F. 679, inv. 5, d. 2291
1926. Cererea lui Gr. Cazacliu către Directorul poliției pentru înscriere la Biroul populației. ANA DGAN, F. 679, inv. 5, d. 2291

 

22. 1926. Buletinul de înscriere la Biroul populației al lui Gr. Cazacliu. ANA DGAN, F. 679, inv. 5, d. 2291
22. 1926. Buletinul de înscriere la Biroul populației al lui Gr. Cazacliu. ANA DGAN, F. 679, inv. 5, d. 2291