Expoziția de fotografii și documente „Sfatul Țării – file de istorie”, organizată de Parlamentul Republicii Moldova în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor

213
avizeavize

Muzeul Parlamentului Republicii Moldova găzduiește expoziția de fotografii și documente intitulată „Sfatul Țării – file de istorie”, realizată în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor.

Expoziția cuprinde o colecție de fotografii și documente care prezintă procesul decizional, personalitățile implicate și evenimentele-cheie din perioada de activitate a Sfatului Țării.

Printre documentele expuse, unele în original, se regăsesc următoarele: regulamentul de organizare a alegerilor în Sfatul Țării, liste ale deputaților, procesele-verbale ale ședințelor Biroului de organizare a Sfatului Țării, precum și informații cu privire la alegerea deputaților în Adunarea Constituantă din partea Republicii Democratice Moldovenești.

Totodată, expoziția mai conține registre, proiecte de lege, extrase de corespondență ale Sfatului Țării cu diverse instituții, printre care: telegrame cu ocazia deschiderii și începerii lucrărilor Sfatului Țării, telefonograme adresate Prezidiului Sfatului Țării despre Unirea Basarabiei cu România, solicitările cetățenilor adresate deputaților Sfatului Țării etc. Unul dintre documentele importante prezentate publicului larg este Actul din 27 martie 1918 privind Unirea Basarabiei cu România, în limba franceză.

Expoziția va fi deschisă vizitatorilor până la data de 12 iunie.

Sursa: Parlamentul Republicii Moldova, www.parlament.md