Facilitarea accesului la documentele de arhivă – prioritate pentru Agenția Națională a Arhivelor

106
avizeavize

Stimați beneficiari ai serviciilor prestate de Agenția Națională a Arhivelor, vă anunțăm că acum aveți acces în format on-line, la următoarele Inventare ale Fondurilor păstrate în depozitele Agenției Naționale a Arhivelor, Direcția generală Arhiva Națională:

Fondul nr. 106 – Administrațiile plaselor Basarabiei, anii 1879-1919;

Fondul nr. 110 – „Casa Noastră” (instituția pentru implementarea reformei agrare în Basarabia), anii 1918-1932;

Fondul nr. 111 – Inspectoratul Cadastral al Basarabiei, anii 1919-1942;

Fondul nr. 112 – Prefectura județului Tighina, subprefecturile plaselor (preturilor) și comunele subordonate, anii 1919-1944;

Fondul nr. 116 – Cahalul evreiesc din Fălești, județul Bălți, anii 1842-1844;

Fondul nr. 118 – Comitetul construcțiilor al Guberniei Basarabia, anii 1912-1917;

Fondul nr. 119 – Șeful districtului pentru combaterea surpăturilor din Basarabia, anii 1914-1917;

Fondul nr. 120 – Prefectura județului Bălți, subprefecturile plaselor (preturilor) și comunele subordonate, anii 1918-1943;

Fondul nr. 121 – Oficiul cadastral (de hotărnicie) al Guberniei Basarabia, anii 1817-1891;

Fondul nr. 122 – Camera domeniilor statului a Guberniei Basarabia, anii 1837-1876;

Fondul nr. 123 – Oficiul regional din Basarabia al Țiganilor de coroană (liberi), anii 1815-1838;

Fondul nr. 125 – Direcția proprietăților duhovnicești străine din Basarabia, or. Chișinău, anii 1871-1918;

Fondul nr. 129 – Grajdul regional din Basarabia, anii 1847-1862;

Fondul nr. 130 – Comisia pentru încheierea acordurilor dintre țărani și proprietari din jud. Chișinău regiunea Basarabia, anul 1837;

Fondul nr. 131 – Adunarea agricultorilor Guberniei Basarabia, anii 1883-1901;

Fondul nr. 132 – Comitetul județului Soroca pentru combaterea lăcustelor, anii 1860-1875;

Fondul nr. 133 – Comisia pentru încheierea acordurilor dintre țărani și proprietari din jud. Bălți, regiunea Basarabia, anul 1837;

Fondul nr. 134 – Camera de stat a Guberniei Basarabiei, anii 1824-1917;

Fondul nr. 136 – Direcția accizelor Guberniei Basarabia, anii 1864-1917;

Fondul nr. 137 – Camera de control a Guberniei Basarabia, anii 1865-1918;

Fondul nr. 138 – Comitetul de dispoziție al Guberniei Basarabia, anii 1875-1917;

Fondul nr. 139 – Comitetul regional de revizie din Basarabia, anii 1825-1849;

Fondul nr. 140 – Inspectorul fiscal al jud. Chișinău, anii 1893-1897;

Fondul nr. 141 – Oficiul impozitelor pe locuințe al Guberniei Basarabia, anii 1894-1912;

Fondul nr. 142 – Sucursala Chișinău a Băncii de Stat, anii 1864-1919;

Fondul nr. 143 – Casa creditului mărunt a zemstvei jud. Chișinău, anii 1909-1920;

Fondul nr. 144 – Administrația societății de credit a or. Chișinău, anii 1869-1916;

Fondul nr. 145 – Oficiul pentru probleme orășenești al Guberniei Basarabia, anii 1874-1899;

Fondul nr. 146 – Agenția Chișinău a Societății ruse de asigurare împotriva incendiilor, anul 1889;

Fondul nr. 147 – Comitetul pentru aprovizionarea cu alimente al Guberniei Basarabia, anii 1854, 1917;

Fondul nr. 148 – Magazinul de rezervă de pâine din Nisporeni, jud. Chișinău, anul 1852;

Fondul nr. 149 – Magazinul de rezervă de pâine din Boldurești, jud. Chișinău, anul 1840;

Fondul nr. 150 – Curatorul regional al magazinelor de rezervă de pâine din Basarabia, anii 1839-1841;

Fondul nr. 151 – Comitetul de statistică al Guberniei Basarabia, anii 1853-1915;

Fondul nr. 153 – Oficiul impozitelor pe locuințe al or. Chișinău, anii 1889-1913;

Fondul nr. 163 – Curatela Eparhială Duhovnicească din Chișinău, anii 1863-1903.

Lista on-line a inventarelor fondurilor va fi completată periodic și poate fi accesată la următoarea adresă:

Atenție: inventarele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.