Fondul 1582, „Comisia judeţului Lăpuşna pentru verificarea funcţionarilor rămaşi în Basarabia”, 1941-1943

Fondul 1582, „Comisia judeţului Lăpuşna pentru verificarea funcţionarilor rămaşi în Basarabia”, 1941-1943

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
15821Comisia judeţului Lăpuşna pentru verificarea funcţionarilor rămaşi în Basarabia1941-1943Accesează ONLINE
15822Comisia judeţului Lăpuşna pentru verificarea funcţionarilor rămaşi în Basarabia1941-1943Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.