Fondul 1725, „Ministerul de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti”, 1915-1918

Fondul 1725, „Ministerul de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti”, 1915-1918

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
17251Ministerul de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti1915-1918Accesează ONLINE
17252Ministerul de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti1915-1918Accesează ONLINE
17253Ministerul de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti1915-1918Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.