Fondul 1804, „Inspectoratul sanitar al regiunei IX din Basarabia”, 1922-1944

Fondul 1804, „Inspectoratul sanitar al regiunei IX din Basarabia”, 1922-1944

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
18041Inspectoratul sanitar al regiunei IX din Basarabia1922-1944Accesează ONLINE
18042Inspectoratul sanitar al regiunei IX din Basarabia1922-1944Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.