Fondul 2041, „Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți”, 1920-1944

Fondul 2041, „Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți”, 1920-1944

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
20411Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți1920-1944Accesează ONLINE
20412Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți1920-1944Accesează ONLINE
20413Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți1920-1944Accesează ONLINE
20414Inspecţia de exploatare nr. 8 a Direcțiuneigenerale a căilor ferate române, or. Cernăuți1920-1944Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.