Fondul 316, „Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)”, 1870-1920

Fondul 316, „Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)”, 1870-1920

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
3161Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3162Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3163Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3164Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3165Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3166Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3167Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE
3168Inspectoratele şcolilor publice din Basarabia (F.U.)1870-1920Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.