Fondul 680, „Inspectorul regional de poliție din Basarabia”, 1918-1944

Fondul 680, „Inspectorul regional de poliție din Basarabia”, 1918-1944

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
6801 pt. 1Inspectorul regional de poliție din Basarabia1918-1944Accesează ONLINE
6801 pt. 2Inspectorul regional de poliție din Basarabia1918-1944Accesează ONLINE
6801 pt. 3Inspectorul regional de poliție din Basarabia1918-1944Accesează ONLINE
6801 pt. 4Inspectorul regional de poliție din Basarabia1918-1944Accesează ONLINE
6802Inspectorul regional de poliție din Basarabia1918-1944Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.