Fondul 919, „Consiliul de Miniştri a Republicii Populare Moldoveneşti (Consiliul directorilor generali „Sfatul Ţării”)”, 1917-1918

Fondul 919, „ Consiliul de Miniştri a Republicii Populare Moldoveneşti (Consiliul directorilor generali „Sfatul Ţării”)”, 1917-1918

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
9191Consiliul de Miniştri a Republicii Populare Moldoveneşti (Consiliul directorilor generali "Sfatul Ţării")1917-1918Accesează ONLINE
9192Consiliul de Miniştri a Republicii Populare Moldoveneşti (Consiliul directorilor generali "Sfatul Ţării")1917-1918Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.