Fondul „Biroul Judeţean Bender al Trustului Republican Moldovenesc „Iaiţeptiţeprom” („Яйцептицепром”)”, 1944-1970

Fondul „Biroul Judeţean Bender al Trustului Republican Moldovenesc „Iaiţeptiţeprom” („Яйцептицепром”)”, 1944-1970

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-27421Biroul Judeţean Bender al Trustului Republican Moldovenesc „Iaiţeptiţeprom” („Яйцептицепром”)1944-1947Accesează ONLINE
R-27422Biroul Judeţean Bender al Trustului Republican Moldovenesc „Iaiţeptiţeprom” („Яйцептицепром”)1944-1947Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.