Fondul „Comitetul de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM”, 1944-1959

Fondul „Comitetul de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM”, 1944-1959

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-29991Comitetul de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM1944-1985Accesează ONLINE
R-29991aComitetul de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM1944-1985Accesează ONLINE
R-29993Comitetul de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM1944-1985Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.