Fondul nr. 110 „Casa Noastră” (instituția pentru implementarea reformei agrare în Basarabia), 1918-1932

Fondul nr. 110 „Casa Noastră” (instituția pentru implementarea reformei agrare în Basarabia), 1918-1932

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
1101Casa Noastră" (instituția pentru implementarea reformei agrare în Basarabia)1918-1932Inventar ONLINE
1102Casa Noastră" (instituția pentru implementarea reformei agrare în Basarabia)1918-1932Inventar ONLINE

Fondul conține 2019 u.p. (dosare)

Pentru realizarea reformei agrare în Basarabia au fost instituite organe speciale, printre care şi „Casa Noastră”. Această instituţie a fost creată în baza Legii nr. 8681 din 14.12.1918.

„Casa Noastră” se ocupa cu împroprietărirea ţăranilor cu pămînt.
În perioada activităţii, „Casa Noastră” a împroprietărit marea majoritate a ţăranilor.

În Fond sunt incluse următoarele tipuri de dosare:

  • Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului administrativ al „Casei Noastre”, a comisiilor pentru expropriere şi împroprietărire din judeţele Hotin şi Orhei;
  • Procese-verbale ale şedinţelor Comisiei juridice centrale.
    Instrucţiunile Sfatului Ţării pentru comitetele agricole din Basarabia (1918);
  • Dispoziţiile circulare ale Ministerului Agriculturii și Domeniilor al României privind problemele administrative şi financiare, privind înfăptuirea reformei agrare, exproprierea şi împroprietărirea cu pămînt, despre înfăptuirea lucrărilor cadastrale etc.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.