Fondul nr. 111 „Inspectoratul Cadastral al Basarabiei”, 1919-1942


Accesează inventarul ONLINE

Inventarul ONLINE

Accesează Dosarele ONLINE

Dosarele ONLINE

Fondul conține 651 u.p. (dosare)

Pentru înfăptuirea reformei agrare în Basarabia în anul 1918 a fost constituit Inspectoratul cadastral al Basarabiei. Inspectoratul era în subordinea Direcţiei cadastrale a Ministerului Agriculturii din România. Inspectoratul cadastral se ocupa de împroprietărirea ţăranilor cu pămînt. Lucrările cadastrale şi de hotărnicie erau îndeplinite de grupurile cadastrale, care se aflau la dispoziţia inginerului cadastral.

A fost desfiinţat în august 1944.

În Fond sunt incluse următoarele tipuri de documente:

  • Dosare personale, amplasate conform alfabetului slavon.
  • Directive, circulare şi dispoziţii ale Ministerului Agriculturii al României şi Direcţiei cooperării şi distribuirea pămîntului ţăranilor.
  • Corespondenţa cu Inspectoratul cadastral al Basarabiei şi cu Direcţia gospodăriei silvice, consiliile agricole judeţene pe probleme administrative, financiare şi organizarea lucrărilor cadastrale şi de hotărnicie.
  • Listele ţăranilor împroprietăriţi în cadrul reformei agrare.
  • Listele moşiilor expropriate din Basarabia cu indicarea preţului de răscumpărare.
  • Documentaţia tehnică cadastrală. Documente financiare şi devize de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor cadastrale şi de hotărnicie.
  • Dosarele personale ale funcţionarilor Inspectoratului Cadastral al Basarabiei.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.