Fondul nr. 17 „Cancelaria rezidentului plenipotenţiar al regiunii Basarabia„ (1816–1828)

Fondul nr. 17 „Cancelaria rezidentului plenipotenţiar al regiunii Basarabia„ (1816–1828)

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventar ONLINE
171Cancelaria rezidentului plenipotenţiar al regiunii Basarabia1816-1828Inventar disponibil ONLINE

Fondul conține 1823 u.p. (dosare)

Instituţia rezidenţei din Basarabia a fost instituită în conformitate cu decretul Senatului guvernator la 15 ianuarie 1816 ca organ de administrare locală de poliţie. În frunte se afla un rezident plenipotenţiar, care era capul administraţiei şi poliţiei locale, el efectuînd supravegherea generală asupra întregului aparat de administrare şi justiţie. Instituţia rezidenţei a fost suspendată prin decretul ţarului din 29 februarie 1828. Basarabia a fost inclusă în guvernămîntul Novorosiei pe baze generale cu guberniile Novorosiei.

În dosarele Fondului sunt următoarele documente:

 • Decrete ale ţarului din anii 1818-1822, ale Senatului guvernator din anii 1817-1819 şi 1825. Ordine ale şefului statului major principal din 1818. Dosarul cu privire la numirea general-locotenentului A.N.Bahmetiev în funcţia de rezident plenipotenţiar al regiunii Basarabia (1816);
 • Registre de intrare şi ieşire a corespondenţei (1816-1823);
 • Corespondenţa cu consilierul de curte A.P.Iuşnevski, tutorele coloniştilor transdanubieni D. P. Vatinioti şi guvernul regional al Basarabiei cu privire la instalarea coloniştilor transdanubieni în Basarabia. Dosare cu privire la eliberarea permiselor de şedere, la strămutarea în mod arbitrar a familiilor de bulgari şi moldoveni de pe pămînturile moşiereşti pe cele ale statului (1817);
 • Dosare cu privire la examinarea reclamaţiilor răzeşilor asupra moşierilor care le-au acaparat casele, morile, cîrciumele, inventarul. Petiţiile scutelnicilor, care locuiau pe pămînturile mănăstirii Dobruşa, cu privire la scutirea de prestaţiile de zemstvă;
 • Rapoartele şefilor poliţiei orăşeneşti, ispravnicilor judeţeni de zemstvă cu privire la incidente. Date ale instanţelor de judecată cu privire la dosarele penale şi civile, examinate în isprăvniciile regiunii Basarabia, privind numărul celor arestaţi şi condamnaţi;
 • Documente cu privire la examinarea acţiunilor în instanţele de judecată, a reclamaţiilor şi petiţiilor;
 • Date cu privire la mişcarea eteristă (1824-1825);
 • Dosarul cu privire la numirea locotenent-colonelului K.F.Troif în funcţie de comandant al cetăţii Akkerman. Date cu privire la starea de lucruri în unităţile militare şi flotila cu vîsle de la Marea Neagră de pe Dunăre;
 • Documente cu privire la încartiruirea kazacilor în judeţul Bender. Liste cu privire la existentul mijloacelor financiare, furajelor, proviziilor pentru întreţinerea armatei, ghidul de preţuri la provizii şi furaje;
 • Deciziile comitetului, creat pentru efectuarea reviziilor conturilor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor din regiune (1812-1817);
 • Dosarul cu privire la instituirea în regiune a sistemului vamal şi de carantină (1814-1816). Listele de pasageri care au trecut prin vamă şi carantină; a vaselor maritime cărora li s-a permis trecerea prin portul Ismail (1817-1821, 1823), a plantaţiilor de viţă de vie şi a livezilor fructifere de stat şi private;
 • Decretul Senatului cu privire la regulile de verificare şi examinare a devizelor de cheltuieli şi planurilor construcţiilor urbane;
 • Proiectul regulilor de activitate a Comitetului pentru construcţii;
 • Dosarele cu privire la combaterea epidemiei de ciumă şi a epizootiei animalelor (1819-1821).

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.