Fondul nr. 3, Consiliul regional al Basarabiei, 1818-1873

Fondul nr. 3, Consiliul regional al Basarabiei, 1818-1873

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremi
31Consiliul regional al Basarabiei1818-1873
32Consiliul regional al Basarabiei1818-1873
33Consiliul regional al Basarabiei1818-1873
34Consiliul regional al Basarabiei1818-1873
35Consiliul regional al Basarabiei1818-1873

Fondul nr. 3; un. p. 6 622; anii extremi 1813-1872; 5 inventar, indice tematic, indice geografic, fond de asigurare, fond de utilizare, este catalogat.

Consiliul Suprem a fost instituit prin rescriptul împăratului Aleksandr I din 29 aprilie 1818 în conformitate cu „Statutul formării regiunii Basarabia” în locul Comitetului provizoriu suspendat. Din componenţa Consiliului Suprem făceau parte: preşedintele în persoana guvernatorului general, patru membri ai guvernului regional (guvernatorul civil, viceguvernatorul, preşedinţii tribunalelor penal şi civil) şi şase deputaţi aleşi de nobilime pe un termen de trei ani. Pînă în anul 1825 Consiliul Suprem era organul legislativ şi judiciar suprem, instanţa supremă de apel, iar din anul 1825 – doar un organ legislativ.

În anul 1828 Consiliul Suprem a fost modificat în Consiliul regional al Basarabiei şi în locul principalei instituţii guvernamentale a devenit un organ consultativ, iar membrii săi erau numiţi de către guvernul ţarist.

Consiliul regional al Basarabiei a fost suspendat în anul 1873 cu transmiterea dosarelor Cancelariei guvernatorului şi administraţiei guberniale.

În Fond se păstrează următoarele documente:

Decretele Senatului guvernator pentru anii 1818-1821, 1823-1841, 1859, 1861-1863, 1867-1869.

Hotărîrile şi deciziile Consiliului regional pentru anii 1819-1830, 1833-1841, 1843-1848, 1850-1855, 1857-1858, 1861-1862, 1864-1865, 1871-1872.

Dosarele cu privire la suspendarea Comitetului provizoriu al Basarabiei cu transmiterea dosarelor Consiliului Suprem (1818), la reorganizarea Consiliului Suprem, la instituirea şi suspendarea Consiliului regional.

Comunicate cu privire la intrarea în funcţiune a guvernatorilor; statele de serviciu ale funcţionarilor.

Dosare cu privire la activitatea organelor autoadministrării locale, suspendarea dumei orăşeneşti şi a administraţiei locale a or.Bălţi. Dosarul cu privire la transferul isprăvniciei şi vistieriei din or. Hotin în localitatea Briceni (1824-1826).

Liste ale recensământului populaţiei din regiune pe ţinuturi (judeţe) şi oraşe (1817, 1823, 1828, 1830, 1856).

Date privind naţionalitatea şi credinţa locuitorilor regiunii.

Listele locuitorilor judeţelor Chişinău şi Orhei pe stări sociale (mazili, ruptaşi, scutelnici, breslaşi).

Dosarul cu privire la instituirea în Basarabia a pazei de zemstvă (1819-1826).

Dosare cu privire la examinarea petiţiilor privind atribuirea la stările sociale privilegiate. Registre genealogice ale nobililor din regiunea Basarabia.

Liste de contribuabili evrei din localitatea Noua Suliţă, judeţul Hotin (1856).

Date despre ţiganii iobagi, cu privire la relația lor cu moşierii. Dosare cu privire la examinarea petiţiilor ţiganilor iobagi privind eliberarea de iobăgie, privind căutarea iobagilor fugari.

Propunerea guvernului regional cu privire la modul de stabilire pe pămînturile libere ale statului. Documente cu privire la aşezările coloniştilor în Basarabia.

Documentele de anchetă privind examinarea litigiilor funciare şi patrimoniale între moşieri şi răzeşi.

Dosare privind examinarea proceselor penale pentru trecerea ilegală a frontierei, pentru mită, furt şi contrabandă.

Dosare cu privire la examinarea reclamaţiilor ţăranilor asupra moşierilor cu privire la impozitele mărite.

Dosare cu privire la transmiterea armelor rechiziţionate de la eterişti atamanului armatei de pe Don (1827-1829), cu privire la aprovizionarea materială a armatelor ruse din Basarabia (1827-1828).

Jurnale de casă ale Consiliului Suprem din Basarabia.

Scheme de personal ale vistieriilor judeţene din regiunea Basarabia (1828). Liste de venituri şi cheltuieli (1821-1828, 1838) şi dosare cu privire la aprobarea devizelor de venituri şi cheltuieli în oraşele Basarabiei.

Liste anuale cu privire la volumul restanţelor. Documente cu privire la sistemul fiscal, scutirea de plată a impozitelor, adunarea restanţelor de impozite de pe pământurile moşiereşti. Dosarul cu privire la reducerea prestaţiilor de zemstvă ale ţăranilor (1835).

Înmînarea ţăranilor a carnetelor de evidenţă a zilelor lucrate la moşieri (1850). Dosare cu privire la perceperea taxelor pentru mărfurile exportate şi importate de către negustori, cu privire la darea în arendă a unor venituri.

Descrierea a şase ţinuturi: Akkerman, Bender, Orhei, Hotin, Iaşi şi Ismail (1818). Date cu privire la numărul fabricilor de spirt, al cîrciumelor și vinul fabricat.

Construcţia poştelor noi şi măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii celor vechi, cu privire la construcţia rețelele de poştă: Chişinău – Teleneşti, Orhei – Bălţi (1840), construcţia podului de piatră peste rîul Nistru, cu privire la reparaţia drumurilor şi a podurilor.

Instituirea Serviciului de hotărnicie din Basarabia (1819), cu privire la numirea deputaţilor în comisia instituită pentru întocmirea regulilor de hotărnicie a pămînturilor. Documente cu privire la eliberarea împrumuturilor proprietarilor de pămînt din fondul industriei rurale sub gajul pământurilor populate.

Formarea comitetelor pentru construcţii în or. Chişinău şi Ismail, cu privire la construcţia clădirilor de stat, construcţia catedralei şi a clopotniţei.

Documente cu privire la învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii.

Etc…

Notă: documentele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.