Fondul nr. 44 „Judecătoria judeţului Cahul”, 1813-1857

Fondul nr. 44 „Judecătoria judeţului Cahul”, 1813-1857
Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventar ONLINE
441 PT. 1Judecătoria judeţului OrheiJudecătoria judeţului OrheiInventar ONLINE
441 PT. 2Judecătoria judeţului OrheiJudecătoria judeţului OrheiInventar ONLINE

Fondul este constituit din 1 366 u.p. (dosare)

În Fond sunt incluse următoarele tipuri de documente:

  • Decrete ale Consiliului Suprem cu privire la instituirea tribunalelor judeţene, la rezultatele reviziei instituţiilor de stat ale guberniei Basarabia (1852);
  • Registre ale şedinţelor tribunalelor judeţene;
  • Dosare cu privire la examinarea litigiilor funciare şi patrimoniale dintre moşieri şi mănăstiri; a reclamaţiilor răzeşilor şi ţăranilor cu privire la persecutarea acestora de către moşieri;
  • Dosare privind eschivarea ţăranilor de la plata birului şi dijmei, a boierescului şi a altor prestaţii;
  • Dosare cu privire la stabilirea drepturilor de posesiune a livezilor, plantaţiilor de viţă de vie, a bunurilor mobile şi imobile. Acte de vînzare – cumpărare;
  • Dosare cu privire la intrarea în posesiune, la împărţirea bunurilor;
  • Dosare penale de anchetare a omorurilor, mutilărilor, cu privire la stabilirea cauzelor decesului, a furturilor şi contrabandei.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.