Fondul Nr. 52, Comisia regională Moldovenească de control din RASSM, 1923-1940

Fondul Nr. 52, Comisia regională Moldovenească de control din RASSM, 1923-1940

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventar ONLINE
521Comisia regională Moldovenească de control din RASSM1923-1940Accesibil ONLINE
522Comisia regională Moldovenească de control din RASSM1923-1940Accesibil ONLINE
523Comisia regională Moldovenească de control din RASSM1923-1940Accesibil ONLINE
524Comisia regională Moldovenească de control din RASSM1923-1940Accesibil ONLINE

F. 52, 2739 d., 1919-1940, inventare. 1-4

Comisia regională Moldovenească de control a fost înființată în 1924. Comisia activa în conformitate cu Regulamentul Comisiei Centrale a PC(b) din URSS, în corespundere cu care ea “lupta cu încălcările comise de către membrii partidului a programei, statutului, și hotărârilor congreselor PC(b) a URSS, lupta cu grupările „antipartinice” şi cu manifestările fracționiste din cadrul partidului, controlul și epurarea partidului de elementele ideologic străine etc.”. Comisia Regională Moldovenească de Control a activat până în 1940.

Procese-verbale ale plenarelor şi prezidiului comisiei de control regionale din RASSM şi
rezoluțiile lor, ale ședinţelor comisiei de control cu privire la epurarea partidului, procese-verbale ale comisiei cu privire la controlul organizațiilor de partid din raioanele RASSM.
Regulamentul comisiei centrale de control a PC(b) din URSS (1926), dări de seamă cu
privire la activitatea colegiului de partid a comisiei regionale de control din RASSM, informații de bază vizând organizarea RASSM, instrucțiuni vizând organizarea și înfăptuirea controlului și epurărilor generale printre rândurile membrilor PC(b) din URSS, rapoarte privind verificarea comitetelor raionale de partid și comitetelor sătești de partid. Materiale referitor la activitatea comisiei de control de epurare a partidului în raioanele RASSM (1929-1935). Caracteristici ale președinţilor comisiilor de control raionale în RASSM, fișele personale ale anchetatorilor de partid, devize de cheltuieli ale colegiului de partid.


Notă: documentele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.