Fondul R-1925, „Filiala Chișinău a Combinatului instructiv din Odesa pentru pregătirea cadrelor de socotitori”, 1940-1941

Fondul R-1925, „Filiala Chișinău a Combinatului instructiv din Odesa pentru pregătirea cadrelor de socotitori”, 1940-1941

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-19251Filiala Chișinău a Combinatului instructiv din Odesa pentru pregătirea cadrelor de socotitori1940-1941Accesează ONLINE
R-19252Filiala Chișinău a Combinatului instructiv din Odesa pentru pregătirea cadrelor de socotitori1940-1941Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.