Fondul R-2395, „Secţia de construcţii în colhozuri Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii”, 1950-1956

Fondul R-2395, „Secţia de construcţii în colhozuri Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii”, 1950-1956

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-23951Secţia de construcţii în colhozuri Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1950-1956Accesează ONLINE
R-23952Secţia de construcţii în colhozuri Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1950-1956Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.