Fondul R-2435, „Centrul Național de Sănătate Publică”, 1961-2015

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-24561Comitetul executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Accesează ONLINE
R-24561a1aComitetul executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Accesează ONLINE
R-24562Comitetul executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.