MASĂ ROTUNDĂ „Pavel Dmitriev (Dimitriu) – istoric, documentalist, editor și demograf”

193
avizeavize

Vineri, 16 aprilie 2021, va avea loc masa rotundă „Pavel Dmitriev (Dimitriu) – istoric, documentalist, editor și demograf”, organizată în comun de Agenția Națională a Arhivelor, Institutul de Istorie, Secția Istorie Medievală și Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie.

 

Principalele subiecte de discuție ale reuniunii vor fi:

  • personalitatea lui Pavel Dimitriu,
  • aportul lui Pavel Dimitriu în valorificarea patrimoniului documentar,
  • structura Fondului de arhivă Dmitriev (Dimitriu) Pavel Gheorghe,
  • metode și metodologia de cercetare aplicată de Pavel Dmitriev (Dimitriu) în cercetarea problemelor de istorie și demografie istorică.

Moderatorul mesei rotunde: dl Igor Cereteu, dr. hab.

Cuvânt de salut se va oferi dlui Nicolae ENCIU, dr. hab., Institutul de Istorie; dnei Elena FRUMOSU, director al Agenției Naționale a Arhivelor; dnei Liliana ROTARU, conf. univ., Facultatea de Istorie și Filosofie, USM.

La dezbateri vor participa acad. Andrei Eșanu; mem. cor. Demir Dragnev; Elena Frumosu; dr. hab. Ion Chirtoagă; dr. hab. Igor Cereteu; dr. hab. Ion Gumenâi; dr. Silvia Corlăteanu; dr. Valentina Eșanu; dr. Liliana Rotaru; dr. Teodor Candu; Tudor Ciobanu ș.a.

Lucrările mesei rotunde se vor desfășura cu începere de la ora 10.00, în format de videoconferință.

Serviciul comunicare și relații internaționale, 022729793