Mesaj de felicitare cu ocazia „Zilei Independenței”

139
avizeavize

Stimați concetățeni,

În ajunul celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Agenția Națională a Arhivelor vă adresează sincere felicitări și urări de bine.

Astăzi suntem într-un continuu proces de dezvoltare, fiecare dintre noi, prin aportul său, poate contribui la crearea viitorului prosper de mâine. 30 de ani de independență reprezintă o bună ocazie pentru trasarea unei linii și evaluarea tuturor succeselor obținute până în prezent, dar și identificarea segmentelor la care a stagnat statul până acum.

De la constituirea Republicii Moldova, arhivele au fost cele care au contribuit la păstrarea memoriei istorice a neamului nostru – elementul indispensabil pentru dezvoltarea democrației. Valorile fundamentale ce ne definesc ca popor distinct – limba, cultura, istoria, statornicia, doar privite prin prisma trecutului pot valorifica sentimentul de independență veritabilă, atât la nivel de definire a unui teritoriu geografic, resurse și alte repere ale unui stat, cât și din perspectivele morale și ideologice.

Prin urmare, Arhiva păstrează și păzește cu grijă istoria trecutului, iar știind trecutul, ne putem planifica viitorul, evitând greșelile comise de predecesorii noștri.

Cu stimă și respect,
Agenția Națională a Arhivelor