Misiunea

Implementarea politicii statului în domeniul arhivistic prin:

administrarea și dezvoltarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

monitorizarea și controlul arhivelor de stat;

supravegherea procesului de organizare a lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.