Modernizarea managementului instituțional la Agenția Națională a Arhivelor

avizeavize

Începând cu data de 11 mai 2022, documentele Agenției Naționale a Arhivelor, inclusiv solicitările cetățenilor privind eliberarea certificatelor, extraselor și copiilor din documentele de arhivă, sunt înregistrate, expediate și redirecționate doar prin intermediul sistemului informațional intern „e-Cancelaria”.

Măsura este menită să asigure implementarea inițiativei „Guvern fără hârtie” în așa fel încât toate proiectele documentelor urmează a fi transmise spre examinare, aprobare și executare doar în format electronic.

Aplicarea sistemului informațional „e-Cancelaria” are menirea de a asigura buna funcționare a instituției, de a reduce utilizarea hârtiei și, totodată, de a responsabiliza funcționarii publici în vederea executării atribuțiilor de serviciu în termenii stabiliți de lege. Totodată, sistemul e-managementul documentelor va transforma procesul decizional în unul mai eficient și mai operativ decât cel anterior.