1891 iunie 22 – Atestatul absolventului Seminarului Teologic din Chișinău Ioan Halippa. ANA