Soții Toadre Boiștean și Olga cu fiul Simion. Basarabia