„Ora Arhivistului” – activitate de formare profesională a angajaților Agenției Naționale a Arhivelor

90
avizeavize

21.02.2020

Joi,  20 februarie 2020, angajații Agenției Naționale a Arhivelor au participat la activitatea de formare profesională „Ora Arhivistului” în cadrul căreia au fost prezentate probleme de actualitate  arhivistică, cât și profesională.

Directorul Agenției Naționale a Arhivelor, dna Elena Frumosu a prezentat un subiect sensibil, dar actual pentru sistemul arhivistic: „Accesul la  arhive din perspectiva Sistemului Informațional  Automatizat (SIA) ” în care a expus rolul Sistemului Aparatului Științific Informativ (SAȘI) tradițional, prin exemplul indicilor arhivistici de materii, în procesul  automatizării funcțiilor arhivistice, avantajele și riscurile trecerii arhivelor la SIA, cât și regulile obligatorii în procesul  automatizării   funcțiilor   SAȘI.

S-a atras atenția asupra faptului că procesul transferului în format digital și aplicarea SIA este prioritar pentru domeniul arhivistic, fiind necesară  actualizarea datelor SAȘI fiecărui fond supus digitizării.

În acest sens, dna Eugenia Budăi, șef adjunct direcție a prezentat registrele în format electronic create în cadrul Direcție monitorizare și control al arhivelor departamentale: Registrul de evidență a inventarelor aprobate la Comisia Centrală de Expertiză și Control (C.C.E.C.) și Registrul de evidență a instituțiilor și a documentelor expediate spre aprobare C.C.E.C.- ului. Aceste instrumente de evidență în format electronic vor facilita operarea datelor din registre.

Altă prezentare s-a referit la misiunea, sarcinile și perspectivele de dezvoltare ale bibliotecii ştiinţifico-informative a Agenției Naționale a Arhivelor. Dna Victoria Doncila, specialist principal, a menționat rolul  bibliotecii cu peste 54 mii de cărți şi peste 9 mii de ziare şi reviste în sprijinul arhiviștilor și cercetătorilor. Prioritățile de dezvoltare se referă la reorganizarea fondului documentar, reorganizarea şi reamplasarea fondurilor de carte, reviste şi ziare, cît și trecerea catalogului tradiţional existent în format electronic.

De asemenea, arhiviștii  au fost informați despre comunicarea instituțională și cerințele față de un comunicat de presă. Dna Elena Tonu, șef  serviciu, a atras atenția asupra sarcinii subdiviziunilor interne în pregătirea şi transmiterea informaţiei veridice şi actualizate din domeniul de activitate, pentru a fi amplasată pe pagina-web oficială a agenției.  

Această formă de activitate de formare profesională „Ora Arhivistului” se desfășoară în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor începînd cu luna noiembrie 2019, având drept scop completarea  și  aprofundarea  cunoştinţelor angajaților în domeniul arhivistic.

Serviciul comunicare și relații internaționale,

022729793