Proiect de colaborare ASP-ANA

193
avizeavize

Avem plăcerea de a vă informa despre realizarea unui proiect între Agenția Servicii Publice (ASP) și Agenția Națională a Arhivelor (ANA).

Proiectul constă în transmiterea de ASP către ANA a versiunii electronice a registrelor de stare civilă pentru perioada anilor 1911-1921. Mai exact, este vorba de copiile digitale ale actelor de naștere, căsătorie și deces stocate în SIA Arhiva Starea Civilă (Scan Archiving Information System), în format pdf, în total 5391 dosare constând din mai multe registre sau fișiere.

Până recent, ANA avea posibilitatea de a oferi acces din Sala de studiu la copiile electronice ale actelor de naștere, căsătorie și deces pentru perioada de până la 1910, iar din momentul realizării proiectului cu ASP va putea să ofere cetățenilor de rând și cercetătorilor accesul și la actele din aceiași categorie pentru anii 1911-1921.

Amintim că actele de stare civilă în format hârtie din ultimii 100 de ani se păstrează la ASP, iar după expirarea acestui termen sunt transferate către ANA. Sistemul existent însă nu prevede în mod expres și transferarea actelor în format electronic, ceea ce a fost remediat prin acest proiect și va continua pe măsură ce expiră termenul de păstrare de 100 de ani. Acest lucru va facilita atât lucrul angajaților ANA, mai ales a custozilor, cât și a cetățenilor care vor avea posibilitatea să economisească timpul pentru identificarea actelor necesare fie pentru alcătuirea arborelui genealogic, fie pentru alte necesități.

Mulțumim pentru implicarea în implementarea proiectului domnului Mircea Eșanu, director ASP, precum și echipei ASP, în special domnilor Iurie Goluș, Constantin Dilevschi, Sergiu Rotari, Alexandru Cerveni, Sergiu Bureacov, doamnelor Liliana Celac, Veronica Busuioc-Volosatîi, Tatiana Gapcenco.

În timpul cel mai apropiat, cel mult câteva săptămâni, actele pe anii 1911-1921 din categoria amintită vor fi accesibile din Sala de studiu din strada Gh. Asachi 67B în sistem metadate, cu opțiunea de căutare prin cuvinte-cheie.