Rapoartele de bilanț ale activității Agenției Naționale a Arhivelor, arhivelor de stat și a dezvoltării arhivisticii în anul 2020 și prioritățile pentru 2021 vor fi prezentate în primele ședințe ale Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor din acest an

115
avizeavize

18.02.2021

La 23 februarie 2021, începând cu ora 08:30, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, pct. 8 subpct. 6 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/2019 și pct. 5 din Regulamentul Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor, va avea loc ședința Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor.

Ordinea de zi a ședinței va cuprinde:

  1. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al arhivelor de stat și arhivisticii și raportul de activitate al Agenției Naționale a Arhivelor, pentru anul 2020.
  2. Prezentarea dării de seamă statistică generală Forma nr. 1 cu privire la organizarea păstrării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova (FARM) în arhivele de stat cu structură permanent și variabilă la 01.01.2021.
  3. Prezentarea dării de seamă statistică generală Forma nr. 2 cu privire la organizarea păstrării departamentale a documentelor FARM în instituțiile – surse de completare ale fondului arhivisticși fondului arhivistic obștesc la 01.01.2021.

Vineri, 26 februarie curent,  în cadrul ședinței Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor va fi  discutat și înaintat spre aprobare planul de acțiuni al Agenției Naționale a Arhivelor pentru anul 2021.  

Ședințele vor avea loc în Sala de studii a Direcției generale Arhiva Națională, din str. Gh. Asachi 67/B, cu respectarea măsurilor de prevenire și control ale infecției COVID-19.

Serviciul comunicare și relații internaționale, (022)729793