Serviciile prestate de Agenția Națională a Arhivelor

Agenția Națională a Arhivelor eliberează certificate de arhivă cu privire la naștere, căsătorie și deces, pentru perioada anilor 1850-1922. 

Atenție! Cererile privind solicitarea certificatelor de naștere, căsătorie și deces pentru perioada anilor 1820-1922, nu vor mai fi recepționate prin e-mail, depunerea online se va face prin intermediul Sistemului Informațional, accesibil la următoarea adresă: https://servicii.gov.md/ro/service/002000345

Modalitățile depunerii cererilor pentru eliberarea certificatelor, extraselor de arhivă, a copiilor din documentele de arhivă și a certificatelor privind cercetările arhivistice tematice:

 1. la sediul Agenției Naționale a Arhivelor, doar în baza programării – https://programari.gov.md/ro/ana;
 2. prin poştă: str. Gh. Asachi, nr. 67/B, mun. Chișinău;
 3. prin e-mail: serviciipublice@arhiva.gov.md (excepție cererile privind solicitarea certificatelor de naștere, căsătorie și deces pentru perioada anilor 1820-1922, ele se vor depunde prin Sistemul Informațional descris mai jos)
 4. Online – https://servicii.gov.md/ro/service/002000345 (Doar în cazul Certificatelor de naștere, căsătorie și deces din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor, întocmite în baza registrelor parohiale pentru perioada anilor 1820-1922)
 • Programările se fac online, pe pagina web a Agenției Naționale a Arhivelor, prin accesarea butonului „Programare ONLINE” – https://programari.gov.md/ro/ana.  
 • Depunerea cererilor la sediul instituției, în baza programării: Luni-Vineri, 08:10-11:45;
 • Ridicarea certificatelor: Luni-Vineri, 13:00-16:00;
 • Consultații la numărul de telefon: 022-73-58-27, Luni-Vineri, 13:00-16:00.

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

 • cererea de solicitare a informației (descărcați);
 • actul de identitate (original şi copie) al solicitantului certificatului/extrasului de arhivă sau al persoanei care îl reprezintă şi după caz, dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • Certificatele și extrasele de arhivă se eliberează la solicitare: titularului certificatului/extrasului de arhivă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia.
 • Documentele expediate prin poștă se remit în copii.
 • Prin poștă se remit copii ale documentelor solicitate pentru prestarea serviciului.