Agenția Națională a Arhivelor prestează următoarele servicii publice:

Agenția Națională a Arhivelor eliberează certificate de arhivă cu privire la naștere, căsătorie și deces, pentru perioada anilor 1850-1921.

 

 

Modalitățile depunerii cererilor pentru eliberarea certificatelor, extraselor de arhivă, a copiilor din documentele de arhivă și a certificatelor privind cercetările arhivistice tematice:

  •  la sediul Agenției Naționale a Arhivelor, doar în baza programării la numărul de telefon: 022-73-58-27, în intervalul orelor 14:00-16:00; Luni-Joi. Depunerea cererilor (doar în baza programării): Luni-Vineri, 08:10-11:45.  Eliberarea certificatelor: Luni-Vineri, 13:00-16:00;
  •  prin poştă: str. Gh. Asachi, nr. 67/B, mun. Chișinău;
  •  prin e-mail: serviciipublice@arhiva.gov.md 

Documente necesare pentru prestarea serviciului:

  • cererea de solicitare a informației (descărcați);
  • actul de identitate (original şi copie) al solicitantului certificatului/extrasului de arhivă sau al persoanei care îl reprezintă şi după caz, dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
  • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
  • Certificatele și extrasele de arhivă se eliberează la solicitare: titularului certificatului/extrasului de arhivă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia.
  • Documentele expediate prin poștă se remit în copii.
  • Prin poștă se remit copii ale documentelor solicitate pentru prestarea serviciului.