Simpozionul „Gara feroviară Ungheni – un reper istoric și cultural” – desfășurat cu aportul Agenției Naționale a Arhivelor

232
avizeavize

Agenţia Naţională a Arhivelor, în calitate de partener al Asociaţiei Istoricilor ,,Nicolae Iorga” din raionul Ungheni (preşedinte: Corneliu Prepeliţă, profesor de istorie, specialist principal al Direcţei Educaţie Ungheni), şi-a adus contribuţia la organizarea Simpozionului ,,Gara feroviară Ungheni – un reper istoric şi cultural”, care şi-a desfăşurat lucrările la 26.10.22. Inaugurarea simpozionului şi vernisarea expoziţiei tematice a avut loc în prezenţa domnului Sorin Bădulescu, Consulul Biroului Consular al României la Ungheni, care a adresat asistenţei formate în principal din cadre didactice şi din elevi un cuvânt de salut.

ANA a pregătit o expoziţie de documente scrise și fotografice privind istoria Gării Ungheni şi rolul acesteia in viaţa economică şi politico-socială a ţinutului nostru. Momente din evoluţia nodului feroviar Ungheni în perioada ţaristă şi între cele două conflagraţii mondiale au fost reconstruite în baza documentelor incluse în Fondul 2 „Cancelaria guvernatorului Basarabiei 1812–1917”, Fondul 6 „Administraţia guberniei Basarabia, 1828 –1918, Fondul 1931 „Inspecţiile de exploatare a Căilor Ferate”  şi Fondul R.–3208 „Calea Ferată a Moldovei”, 1940–1974, păstrate de ANA.

Documentele fotografice integrate în expoziţie reflectă circulaţia bunurilor materiale şi a pasagerilor, modificări ale aspectului exterior al clădirii Gării, vederi de interior ale sălilor de aşteptare, ale depourilor şi atelierelor, dar şi procese de muncă în care erau implicaţi lucrători ai nodului feroviar Ungheni. Atât în economia expoziţiei cât şi a simpozionului locul central a fost ocupat de personalităţile din sfera culturii, ştiinţei şi politicii, de către demnitarii de stat străini şi locali care au trecut prin gara Ungheni.

Programul Simpozionului `„Gara feroviară din Ungheni – un reper istoric și cultural”
Participanții la Simpozion
Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Arhivelor delegat la eveniment, istoricul Tudor Ciobanu, prezintă publicului expoziţia tematică consacrată istoricului nodului feroviar Ungheni
Consulul Biroului Consular al României la Ungheni, diplomatul Sorin Bădulescu în timpul discuţiei Aurelia Felea, specialist principal al Agenţiei Naţionale a Arhivelor.
Lăcătuşul depoului de vagoane al staţiei de cale ferată Ungheni G. Baltag: portret de reportaj, 24.01.52. Fotograf: Prussacov. Sursa: Agenţia Naţională a Arhivelor, fototeca, c. a. 13129.
Şeful de manevră al depoului staţiei de cale ferată Ungheni I. V. Cebotari (în stânga) şi ajutorul său S. D. Darii în timpul lucrului,  10.07.75.
Fotograf: A. Semiohin. Sursa: Agenţia Naţională a Arhivelor, fototeca, c. a. 63125.
Aspectul interior al sălii de aşteptare pentru oaspeţii de peste hotare a gării Ungheni, anul 1981.  Fotograf: S. Griţuc. Sursa: Agenţia Naţională a Arhivelor, fototeca, c. a. 1-2803.