Studenții Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” – în vizită la Agenția Națională a Arhivelor

315
avizeavize

Studenții Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, grupa nr. 113, Asistenți medicali, însoțiți de Doamna profesoară de istorie Daniela Blanuța au fost oaspeții Agenției Naționale a Arhivelor.

În cadrul vizitei, în Sala de studiu, împreună cu specialiști precum dr. hab. Ion Gumenâi, Parascovia Polișciuc și Iurie Cebanov au făcut cunoștință cu documentele aflate la păstrare în depozitele Agenției dar și cu informații privitor la subiectele cursului de Istorie.

Tinerii au manifestat un interes deosebit și față de documentele de arhivă care reflectă istoria familiei, istoria locală și istoria instituției la care studiază.

La fel de captivați au fost și de cele prezentate de către Galina Boreț și Valeriu Osadci, referitor la procesul de restaurare și digitalizare a documentelor de arhivă.